måndag 5 december 2011

Vildingar år 4

Vi har i år 4 arbetat med Temat Vildingar. Vi har tittat lite på filmen Vildingarnas land och skissat på hur vildingarna kan se ut. Sedan har vi med återbruksmaterial skapat egna vildingar. Här är några som är klara med sitt arbete